Formularz kontaktowy:

Kontakt

Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.

18-400 Łomża, ul M. C. Skłodowskiej 1

Biuro: ul. Piłsudskiego 75

tel./fax (086) 218-13-89